Întreținerea copilului - sau pensia de întreținere

Legea instituie o obligație în sarcina părinților de a presta întreținere în favoarea copilului minor, până la împlinirea vârstei de 18 ani, iar în cazul copilului major, până la împlinirea vârstei de 26 ani, dacă acesta se află în continuarea studiilor.

Regula este aceea că părinții își cresc copilul împreună, de la naștere, aceștia depunând eforturi comune și consistente pentru a-i asigura cele necesare traiului, educării și pregătirii profesionale.

Excepția apare atunci când părinții se despart, iar întreținerea trebuie asigurată în continuare, situațiile fiind diferite și, pe alocuri, dificile.

Odată cu separarea părinților, de regulă, copilul domiciliază cu unul dintre aceștia, iar celălalt părinte, numit părinte nerezident, are dreptul la un program de legături personale și obligația de a presta întreținere minorului sau majorului, după caz.

Întreținerea se poate executa în două variante, fie în natură, când părintele nerezident cumpără efectiv și oferă copilului bunurile necesare, suportă cheltuielile legate de școală ori activități extra curriculare, fie printr-o sumă de bani, stabilită în cuantum fix sau în cotă procentuală, numită pensie de întreținere.

Pensia de întreținere

Pensia de întreținere se stabilește prin buna înțelegere a părților sau de către judecător, în urma unui proces civil.

Astfel, dacă părintele nerezident nu plătește benevol pensie de întreținere, părintele rezident poate introduce o cerere de chemare în judecată la Judecătoria din raza locuinței minorului, ce va avea ca obiect stabilire pensie de întreținere.

Acțiunea poate fi introdusă și prin intermediul unui avocat specializat în Dreptul Familiei, demers pe care vă sfătuim să îl realizați pentru a evita situațiile neclare și complicate.

Cuantumul pensiei de întreținere variază în funcție de numărul copiilor cărora părintele nerezident datorează întreținere, astfel Codul civil statuează următoarele: când întreținerea este datorată de părinte, ea se stabilește până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru doi copii și o jumătate pentru 3 sau mai mulți copii.

Astfel, din aceste prevederi legale rezultă fără echivoc faptul că întreținerea datorată nu poate depăși jumătate din venitul net lunar al celui obligat.

Prin acordul lor, părțile pot stabili o sumă mai mare sau mai mică decât cuantumul stabilit de lege.

Modificarea pensiei de întreținere

Cuantumul sau modalitatea de executare a pensiei de întreținere se poate modifica, la cererea oricăruia dintre cei doi părinți, în sensul că se poate majora sau micșora, se poate stabili plata unei cote procentuale din venit sau se poate stabili plata unei sume fixe.

De asemenea, părintele nerezident poate solicita încetarea plății pensiei de întreținere, dacă se ivește o schimbare în acest sens.

Neplata pensiei de întreținere

Odată obținută o hotărâre judecătorească, dacă părintele obligat nu plătește de bunăvoie, părintele rezident poate solicita executorului judecătoresc să o pună în executare, pentru a obține sumele de bani datorate, prin alte modalități legale (poprire, vânzare mobiliară/imobiliară)

Mai mult, un aspect care nu trebuie neglijat este acela că, neplata cu rea-credință, timp de trei luni, a pensiei de întreținere stabilite pe cale judecătorească se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, aceasta fiind una dintre modalitățile în care poate fi săvârșită infracțiunea de abandon de familie.

Atenție! Acest articol tratează succint anumite probleme de ordin juridic și nu prezintă în detaliu toate aspectele implicate de subiectul în cauză, motiv pentru care, pentru o mai bună înțelegere și rezolvare a situației dumneavoastră, vă sfătuim să apelați la experiența unui avocat.