Numele de familie – înainte și după divorț

 Rămânând în sfera Dreptului Familiei, subiectul pe care propun să îl abordăm astăzi este cel menționat în titlu, încercând, cu precădere, să subliniez momentele când pot apărea modificări în ceea ce privește numele de familie și variantele pe care le aveți la dispoziție.

Regula ne arată că, odată cu nașterea, copilul dobândește, prin efectul filiației, un nume de familie, de regulă, numele comun al părinților, care poate fi modificat prin efectul schimbării stării civile.

Situațiile de excepție sunt în cazul copilului găsit, născut din părinți necunoscuți, precum și situația copilului care este părăsit de către mamă în spital, iar identitatea acesteia nu a fost stabilită în termenul prevăzut de lege. În aceste cazuri speciale, numele de familie și prenumele copilului se stabilesc prin dispoziția primarului comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București în a cărui rază teritorială a fost găsit copilul ori, după caz, s-a constatat părăsirea lui.

Ce se întâmplă cu numele de familie atunci când ne căsătorim? – Codul civil ne arată că, în declarația de căsătorie, viitorii soți vor menționa numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei, aceștia putând opta pentru una dintre următoarele variante:

  • viitorii soți pot păstra fiecare numele dinaintea căsătoriei (Popescu și Ionescu)
  • viitorii soți pot lua numele oricăruia dintre ei (ambii Popescu sau ambii Ionescu)
  • viitorii soți pot lua numele lor reunite (ambii Popescu-Ionescu)
  • viitorii soți pot opta ca unul dintre soți să își păstreze numele dinainte căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite (Popescu și Ionescu-Popescu sau Ionescu și Popescu-Ionescu).

Ce se întâmplă cu numele de familie atunci când divorțăm? – Tot Codul civil ne oferă răspunsul și la această întrebare, statuând că există mai multe situații:

  1. Prima situație este atunci când soții divorțează amiabil, în fața notarului public, aceștia convenind asupra numelui de familie, fără să fie nevoie ca un terț să se pronunțe în legătură cu acest aspect.
  2. A doua situație este atunci când desfacerea căsătoriei are loc în fața instanței de judecată, caz în care, părțile pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei, instanța luând act de această înțelegere prin hotărârea de divorț.
  3. O altă situație ce are loc tot în fața instanței de judecată, este când foștii soți nu se înțeleg asupra păstrării numelui purtat în timpul căsătoriei, caz în care, instanța poate încuviința păstrarea numelui din timpul căsătoriei, dacă consideră că se justifică prin interesul uneia dintre părți sau de interesul superior al copilului.
  4. Ultima situație este aceea când foștii soți s-au înțeles în acest sens sau când instanța nu a dat încuviințarea menționată anterior, caz în care fiecare dintre aceștia va purta numele dinaintea căsătoriei. 

Așadar, observăm că numele de familie poate suferi o serie de modificări de-a lungul vieții, modificări care vă pot influența negativ sau pozitiv, motiv pentru care, pentru a nu lua o decizie neinspirată, vă îndemn să apelați la un avocat specializat, pentru a vă lămuri pe deplin.