Pensia anticipată a avocaților

Este cunoscut faptul că avocații au propriul sistem de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, aspect care este reglementat prin Legea nr. 72 din 2016 și că, aceștia au dreptul de a se pensiona anticipat, respectând anumite condiții legale.

Aceste condiții au suferit o serie de modificări esențiale, intrate recent în vigoare, pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

  • Astfel, 37 alin. (1) prevedea necesitatea ca avocații care solicitau pensia anticipată să fi depășit cu cel puțin 5 ani stagiul complet de cotizare realizat numai în profesia de avocat, aspect care a fost modificat, în prezent pensia anticipată putând fi acordată asiguraților care au realizat stagiul complet de cotizare numai în profesia de avocat, eliminându-se condiția depășirii cu cel puțin 5 ani.

În același timp, în ceea ce privește cuantumul pensiei anticipate, noua modificare stabilește faptul că acesta se stabilește din cuantumul pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia cu un procent de 0,75% pentru fiecare lună de anticipare.

Sintagma “lună de anticipare” a fost explicată prin introducerea unui nou alineat la Art. 37, definiția legală fiind perioada cuprinsă între data acordării pensiei anticipate și data împlinirii vârstei standard de pensionare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă, exprimată în număr de luni calendaristice întregi.

  • De altfel, și 38 a suferit modificări, alineatele (3) și (4) fiind abrogate, alin. (1), în forma actuală, prevede că la data îndeplinirii condițiilor pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă și se recalculează prin eliminarea diminuării aplicate și prin adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare și, la cererea avocatului, a perioadelor asimilate, iar alin. (2) dispune că transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă, în condițiile prevăzute la alin. (1), se face din oficiu.