Noutati & Evenimente

Noutatile si evenimentele pe care le consideram importante.

Măsurile de combatere a covid-19 sunt în acord cu cele două condiții, respectiv obligația legală (Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ii revine operatorului) și interesul public ( prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul)?
Considerăm că GDPR permite autorităților competente să prelucreze datele cu caracter personal în contextul epidemiei, în conformitate cu legislația națională, atunci când prelucrarea este necesară din motive de interes public (in conformitate cu art. 9 lit. i din Regulament). Doar în aceste condiții, nu este necesar consimțământul persoanelor.


Art. 9 lit. i) din Regulamentul (UE) 679/2016) stabilește că prelucrarea unor date biometrice sau privind starea de sănătate a unei persoane nu este interzisă dacă: prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice, cum ar fi protecția împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății sau asigurarea de standarde ridicate de calitate și siguranță a asistenței medicale și a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, care prevede măsuri adecvate și specifice pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanei vizate, în special a secretului profesional.
Un fenomen controversat este, în acest moment, măsurarea temperaturii cu termometrele non contact, însă considerăm ca aceasta măsura este conforma art. 9 lit. i din Regulament și nu încalcă, așadar, GDPR.
Mai mult, așa cum prevede Regulamentul, date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, astfel încât, dacă acele date privind temperatura nu sunt stocate și nu pot fi legate de o persoană identificată sau identificabilă, ele nu încalcă GDPR.
În ceea ce privește dezvăluirea în spațiul public a numelui și stării de sănătate a unei persoane fizice, ANSPDCP subliniază că prelucrarea (dezvăluirea) acestor date se poate realiza cu consimțământul persoanei în cauză.
În ceea ce privește prelucrarea datelor de telecomunicații, cum ar fi datele privind locația, trebuie respectate și legile naționale. În principiu, datele privind locația pot fi utilizate numai de operator atunci când sunt făcute anonime sau cu acordul persoanelor fizice.
De asemenea, relațiile de muncă trebuie privite din aceeași perspectivă. De exemplu, angajatorii ar trebui să acceseze și să prelucreze datele de sănătate numai dacă propriile lor obligații legale o impun. Angajatorul poate să dezvăluie numele unui angajat infectat cu covid-19 numai dacă este necesar (în scop preventiv, anchetă epidemiologică).
Este demn de menționat și faptul că, în contextul pandemiei COVID-19, în perioada stării de urgență au fost introduse restricții privind deplasarea persoanelor prin Ordonanțe Militare și au început și controale în acest sens. Astfel că, pentru verificare, polițiștii și jandarmii au început să utilizeze telefonul personal pentru a face poze la declarație și actele de identitate, având îndrumarea M.A.I. pentru a face acest lucru (Comunicatul M.A.I. din 22 martie 2020). Deși ANSPDCP nu a avut niciun răspuns oficial legat de aceste practici, Compartimentul Protecția Datelor cu Caracter Personal din cadrul M.A.I. a emis un comunicat pe 1 aprilie 2020, prin care toate unitățile din subordine sunt îndrumate să oprească această practică și să șteargă respectivele fotografii de pe orice fel de aparat, inclusiv din spațiile virtuale de stocare, iar pe viitor o asemenea practică să se facă doar respectând reglementările legale.
Concluzia noastră este ca starea de urgență/alertă nu înseamnă automat că avem cale liberă la încălcarea unor drepturi fundamentale, că orice acțiune trebuie să fie făcută cu respectarea normelor legale în vigoare și că orice măsura care limitează drepturi fundamentale trebuie să fie proporțională, justificată și necesară într-o societate democratică.
Mai mult, soluțiile mai puțin intruzive ar trebui să fie întotdeauna cele aplicate, iar prelucrarea datelor sa fie în conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale.
Pentru orice tip informatii, colegii nostri vă stau la dispoziție!

Ana Maria Mafteciuc
Avocat stagiar

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.