Studii de caz

Prezentari despre cazuri reale rezolvate de echipa de avocati.

Ce este forta majora?

Potrivit dipozitiilor art. 1351 alin. (2) din Codul Civil, forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.
Clauza de forta majora este o clauza contractuala, intalnita aproape in fiecare contract, stabilita in conditiile legii, care elibereaza partile contractante de la indeplinierea obligatiilor asumate prin actul incheiat. Invocarea acestei clauze poate fi facuta in scopul exonerarii de raspundere, pentru suspendarea temporara a indeplinirii obligatiilor ori chiar pentru incetarea contractului.

Clauza de forta majora nu opereaza de drept. Dovada existentei cazului de forta majora revine celui ce se prevaleaza de efectul exonerator al acesteia si poate fi facuta prin orice mijloc de proba, fiind un fapt juridic. In contextul actul, debitorul ale carui obligatii au devenit imposibil de executat ca urmare a pandemiei COVID-19 trebuie sa demonstreze ca nu poate indeplini contractul din cauza circumstantelor generate din cauza virusului. De asemenea, acesta trebuie sa demonstreze ca nu au putut fi facute demersuri rezonabile pentru a evita sau a atenua evenimentul sau consecintele acestuia.

Prin urmare, analiza conditilor fortei majore se va face in concret pentru fiecare caz si pentru fiecare obligatie in parte, iar nu raportat la intregul contract. Astfel, pot aparea situatii in care unele obligatii devin imposibil de executat, insa altele pot fi in continuare executate. 

Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti contractante, in termen de 15 zile, producerea acesteia si este nevoita sa ia toate masurile pentru a limita consecintele.

În ceea ce priveşte forţa majoră cu privire la contractele de munca, se poate ajunge la suspendarea contractelor de muncă sau chiar la încetarea lor, situaţie în care angajatul nu va mai fi plătit. Apreciem ca masura suspendarii contractelor de munca este o solutie extrema si indemnam angajatorii sa caute alte solutii salvatoare. Spre exemplu, solutia gasita in prezent de majoritatea angajatorilor este aceea de a trimite salariatii in somaj tehnic, cu plata a 75% din salariul de bază.
Ce este avizul de forta majora si cine il emite?
Poate ati citit deja in presa ca autoritatile chineze au emis certificate de forta majora pentru companiile care nu si-au mai putut executa obligatiile asumate prin contracte.
Si in România este posibila obtinerea unui aviz de forta majora. Acesta se eliberează de Camera de Comerț și Industrie a României(CCIR), în temeiul art. 4 lit. j) și art. 28 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 335/2007 a camerelor de comerț din România.
Uneori, partile prevad prin contracte ca proba fortei majore trebuie facuta printr-un asemenea aviz. Retinem totusi ca acesta nu reprezinta o proba absoluta, iar instanta de judecata va analiza intregul material probator depus.

Conform art. 28 alin. (2) lit. i), CCIR indeplineste urmatoarele atributii principale: “(…) i) avizeaza, la cerere, pentru societatile romanesti, pe baza de documentatie, existenta cazurilor de forta majora si efectele acestora asupra executarii obligatiilor comerciale internationale”

Redam, mai jos, cateva precizari oficiale oferite de Camera de Comert si Industrie a Romaniei(https://ccir.ro/2020/03/12/precizari-privind-avizarea-existentei-cazurilor-de-forta-majora-si-influenta-acestora-asupra-executarii-obligatiilor-comerciantilor-atributie-legala-ccir-si-camerelor-judetene/):  “nici CCIR si nici Camerele judetene nu pot si nu au competenta de declara un eveniment ca fiind de forta majora sau de a interveni in vreun contract, ci doar aceea de a constata, in baza unei documentatii depuse exclusiv de solicitant, in baza unui tarif, existenta unei situatii de forta majora ca fapt exonerator de raspundere, din perspectiva efectelor acesteia invocate de catre solicitant, in ceea ce priveste ne-executarea obligatiilor contractuale.Nu in ultimul rand, trebuie precizat si faptul ca potrivit jurisprudentei in materie, precum si din practica Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa CCIR, este la latitudinea partii care se considera prejudiciata sa ia sau nu in considerare motivele si dovezile (intre care si avizul de forta majora emis de CCIR) prezentate de partenerul contractual in culpa, pentru justificarea neindeplinirii obligatiilor, ultimul cuvant avandu-l, evident, instanta de judecata.”

Documentele necesare emiterii Avizului de Forta Majora:

  • Cerere de eliberare a avizului de forta majora (formular);
  • Copie contract cu partenerul afectat de neîndeplinirea obligatilor contractuale, de catre solicitant, în care este prevazuta clauza de forta majora;
  • Documente/Adrese emise de autoritati locale sau nationale, din care sa reiasa producerea și înregistrarea situatiei/evenimentului de forta majora: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Primarii, Administratie Nationala de Meteorologie etc (în functie de forta majora reclamata);
  • Alte Documente/Adrese care sa contina prezentarea situatiei de forta majora, intervalul de producere și efecte și legatura de cauzalitate dintre evenimentul invocat și imposibilitatea îndeplinirii obligatiilor contractuale asumate (dupa caz) ;
  • Planșe fotografice/înregistrari privind efectele situatiei/evenimentului;
  • Notificari adresate partenerului contractual în legatura cu aparitia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derularii operatiunilor contractuale.

Concluzii

Daca societatea dumneavoastra se afla in impas financiar si este in imposibilitate reala de a-si indeplini obligatiile contractuale asumate din cauza efectelor decretarii starii de urgenta:

  • depuneti documentatia necesara pentru obtinerea avizului CCIR si notificati partea co-contractanta
  • negociati posibilitatea si conditiile de continuare a contractului cu partenerul dumneavoastra
  • daca nu identificati nicio solutie care sa garanteze continuarea contractului si nu ajungeti la o intelegere este necesar sa va adresati instantei de judecata, pentru apararea drepturilor dumneavoastra, inclusiv printr-o procedura speciala, de urgenta (ex:suspendare provizorie, ordonanta presedintiala), care se judeca chiar si in aceste zile cand activitatea instantelor de judecata este limitata.

Pentru mai multe detalii nu ezitați să ne contactați.

Andra Ioana Ursache