Studii de caz

Prezentari despre cazuri reale rezolvate de echipa de avocati.

Unde găsim reglementarea?

În Monitorul Oficial nr. 248 din 25 martie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, emis de ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri.

Cine eliberează certificatul pentru situații de urgență?

Potrivit art. 1, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri acordă, la cerere, solicitanților, operatori economici, a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, certificate de situație de urgență (CSU).

Cine îl poate solicita și la ce ne ajută?

Operatorii economici a căror activitate a fost afectată de măsurile luate pentru limitarea răspândirii infecției cu coronavirusul SARS–CoV-2 . Certificatul ajută firmele în relațiile cu autoritățile sau instituțiile publice și private să beneficieze de anumite scutiri sau amânări (amânarea plății utilităților sau a chiriilor, a impozitelor), să primească anumite indemnizații, însă poate fi folosit și în relațiile cu partenerii contractuali pentru renegocierea unor clauze contractuale ce au devenit împovărătoare.

În ce situații poate fi obținut certificatul?

Conform art. 2, certificatele de situație de urgență sunt emise în două forme:

1. CERTIFICAT TIP 1 (ALBASTRU) pentru operatorii economici a căror activitate este întreruptă total sau parțial ca urmare a deciziilor luate de autorități

Acte necesare:

  • acte din care rezulta datele de identificare ale firmei;
  • declarație pe proprie răspundere din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;

2. CERTIFICAT TIP 2 (GALBEN) – pentru operatorii economici care au încasări reduse cu minim 25% in martie 2020 față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Acte necesare:

  • acte din care rezulta datele de identificare ale firmei
  • declarație pe proprie răspundere că documentele pe care le depuneți reflectă situația reală și că încasările au fost diminuate cu 25%
  • Deși nu se solicită acte doveditoare pentru scăderea încasărilor este bine să aveți balanța contabilă pentru luna martie 2020 pentru că autoritățile vor putea face verificări ulterioare.

Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență.

Unde se depune cererea pentru eliberarea certificatului?

Aceasta se poate depune exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

Atenție! Platfoma indicată va fi actualizată în termen de 5 zile de la publicarea Ordinului 791/2020 in Monitorul Oficial pentru a permite depunerea cererilor.

În sistem trebuie încărcate următoarele informații și documente:

  • datele de identificare
  • declarația pe propria răspundere

Modelul declarației pe propria răspundere se va posta pe platforma menționată mai sus însă îl puteți găsi și în anexa 3 a Ordinului 791/2020.

Cererea se încarcă obligatoriu pe acel site, sub semnătura electronică a reprezentantului legal al operatorului economic.

Dacă nu dețineți semnătură electronica, veți semna olograf(de mână) și puteți împuternici orice persoană care deține semnătură electronică să semneze. Împuternicirea este inclusă în modelul declarației pe proprie răspundere.

Ministerul Economiei va putea elibera certificatele doar pe perioada existenței stării de urgență în România.

Pentru mai multe detalii nu ezitați să ne contactați.